Veiligheid

Maandag 13 maart 2017 heeft een delegatie van de buurt een gesprek gehad met:

  • Wijkagent van de Politie Uden (voor onze wijk Janine van der Steenhoven)
  • BOA (buitengewoon opsporingsambtenaar gemeente Uden)

Tijdens dit gesprek zijn de eerste afspraken vastgelegd om onze buurt veiliger te maken.

De politie wil graag samen met de bewoners optreden. Het is voor de politie onmogelijk dit alleen te doen, ze kunnen niet heel Uden in de gaten houden. In andere wijken van Uden wordt al op een dergelijke manier samen gewerkt tussen bewoners en politie. De wijkagent vond het zeer positief, dat we contact met hem hebben gezocht De politie werkt nauw samen met de BOA.

Plaatsing van camera’s op cruciale plaatsen in onze wijk gaat de gemeente Uden zeker niet doen, dit heeft te maken met bepaalde privacy regels. Wel worden beelden van camera’s, die door particulieren geplaatst zijn, steeds vaker gebruikt, zo deelde de wijkagent ons mede.

Er zijn de volgende afspraken gemaakt:

  • De politie zal vanaf nu onze wijk vaker opnemen in hun patrouille routes;
  • Gebeurt er iets dat direct bij de politie gemeld moet worden belt u 112, dit moet iedereen gewoon zelf blijven doen;
  • Heeft het iets minder urgentie dan kan melding plaats vinden via 0900 8844, dit blijft iedereen ook zelf doen.

Meldingsprocedure bewoners:

  • 1x per week stuurt Ton namens onze buurt een verslag aan de wijkagent en de BOA. In dringende gevallen neemt hij contact op met de wijkagent of de BOA. Zijn er zaken vanuit de buurt te melden, dan geeft Ton deze centraal voor ons allen door. Daarvoor heeft Ton wel gegevens vanuit de buurtbewoners nodig.
  • Meldingen welke niet direct aan de Politie of BOA gemeld worden, kunnen via mail doorgegeven worden aan veiligheid@bvmuden.nl of via WhatsApp: 06 5348 9297.

Graag bij de melding noteren:

  1. Voorval dat u wilt melden (denk hierbij aan vernielingen, rumoer, vuurwerk, muren beklad en al dit soort zaken, maar ook wanneer u iets vreemds heeft opgemerkt);
  2. Uw naam;
  3. Uw telefoonnummer.

Indien Ton meer gegevens nodig heeft belt hij u.

Op deze manier hopen we een betere samenwerking met de politie en BOA te krijgen, zodat we bij calamiteiten gericht de politie te kunnen sturen.

Hierbij wel de opmerking dat de politie regelmatig in ‘gewone auto’s’ rijdt, zodat ze minder opvallen.