Nieuw bestuur

Tijdens de jaarvergadering die werd gehouden op 1 februari jl., hebben we onder dankzegging afscheid genomen van Lida de Laat. Zij was gedurende 22 jaar lid van het bestuur van onze vereniging waarvan de laatste 8 jaar als voorzitter.

De kandidaat bestuursleden werd benoemd:
* Ellen Janssen – Voorzitter
* Anton Hoevenaars – bestuurslid

We zijn blij dat het bestuur weer voltallig is en wensen de nieuwe bestuursleden veel succes.

Na afloop van de vergadering is er nog gezellig nagepraat door de aanwezigen.