Lidmaatschap en contributie

Het lidmaatschap van Buurtvereniging Moleneind wordt aangegaan voor de duur van één kalenderjaar.

De kosten bedragen:

  • EUR 27,50 per gezin
  • EUR 16,50 voor alleenstaanden

Indien u het lidmaatschap wilt opzeggen dient u dit te doen voor het einde van het kalenderjaar. Stuur een briefje aan het secretariaat of een mail naar info@bvmuden.nl
Ontvangen we geen opzegging van u vóór 31 december, wordt het lidmaatschap automatisch met één jaar verlengd.

Nieuwe aanmeldingen, die na 1 juli van het kalenderjaar binnenkomen, betalen 50% van de hierboven genoemde prijzen.